Dugogodišnjim radom u turizmu, stvoriili smo tim povezanih korisnika i davaoca usluga u ovoj oblasti gde je individualni pristup svakom gostu osnova našeg poslovanja, bez obzira da li je u pitanju pojedinac, grupa, kongres ili stručna edukacija u zemlji ili inostranstvu.

Takav pristup uz znanje i međusobno poverenje i UVAŽAVANJE POTREBA, ŽELJA I MOGUĆNOSTI, gde je gost više od obične stranke, rezultiralo je mnogobrojnim zadovoljnim korisnicima usluga u vidu pojedinca, grupe ili poslovne jedinice.

CELEBRINA TRAVEL je bila izvršni organizator ili organizator turističkih usluga za odlazak na skupove:

 • SEMINAR KONTINUIRANE STRUČNE EDUKACIJE FARMACEUTSKIH TEHNIČARA, pod nazivom ,,ANTIBIOTICI – načini primene, interakcije sa hranom, neželjena dejstva i racionalna potrošnja” Seminar akreditovan odlukom Zdravstvenog saveta Republike Srbije br.1153-02-1697/2010-02 , nosi 6 bodova za sve pasivne slušaoce. Stručni organizator MEDICINSKA ŠKOLA, Beograd, Termini 10 oktobar; 21. novembar; 2010. godine; 30.januar; 13. mart 2011. godine.
 • XXIII NAUČNO SAVETOVANJE, Palić 14/17.06.2011; Stručni organizator, NAUČNI INSTITUT ZA KRIMINOLOŠKA I SOCIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA, Beograd
 • XIII CLINICA VETERINARIA REGIONALNO SAVETOVANJE, Subotica hotel Galleria, termin 15/18.jun 2011; Stručni organizator Fakultet veterinarske medicine Beograd
 • EVROPSKI KONGRES VETERINARA, FECAVA, Istanbul, 06 / 11.septembar 2011.
 • SVETSKI KONGRES VETERINARA , WSAVA, Cape town , oktobar 2011.
 • SVETSKI KONGRES malih životinja, BSAVA, Birmingem, 11-15 april 2012.
 • MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM ZA MALE ŽIVOTINJE GASTROENTEROLOGIJE UNIGASTRO, Rim 11 / 13.maj 2012.
 • Konferencija veterinarskih komora, Madrid 18 / 19.maj 2012.
 • FVE, GENERALNA SKUPŠTINA EVROPSKOG UDRUŽENJA VETERINARA, Amsterdam, 06/09 JUN 2012.
 • 73. Međunarodni kongres veterinara SCIVAC, Rimini, 08/10.JUN 2012.
 • MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA PROBIOTIKA I PREBIOTIKA, Slovačka, Košice, 10/14.jun 2012.
 • XXIV NAUČNI SKUP KRIMINOLOGA PALIĆ 13/15.jun 2012; stručni organizator INSTITUT ZA SOCIOLOŠKA I KRIMINOLOŠKA ISTRAŽIVANJA, Beograd
 • XIV CLINICA VETERINARIA SUBOTICA, 13/16.jun 2012; stručni organizator Fakultet veterinarske medicine, Beograd
 • KONGRES PATOLOGA, Španija, Leon 01 / 08.septembar 2012.
 • SAVETOVANJE VETERINARA, Zlatibor 13 / 16.septembar 2012.
 • ENEA, 15ti SASTANAK EVROPSKOG NEUROENDOKRINOG UDRUŽENJA, Beč 12/15.09.2012.
 • IX SIMPOZIJUM FARMACEUTSKE TEHNOLOGIJE Evrope, Dubrovnik 19 / 23.09.2012.
 • 48. GODIŠNJI SASTANAK EVROPSKE ASOCIJACIJE ZA DIJABETES, EASD, Berlin 01/05.oktobar 2012.
 • VIKEND U BEOGRADU 26/28.10.2012, opština TRBOVLJE SLOVENIJA
 • XV REGIONALNO SAVETOVANJE IZ KLINIČKE PATOLOGIJE I TERAPIJE ŽIVOTINJA "Clinica veterinaria 2013" Beograd, 24 / 26.05.2013.
 • BASF SRBIJA DOO - STUDIJSKO PUTOVANJE "Dani polja" Oradea, Rumunija 04 / 05.06.2013.
 • BASF SRBIJA DOO - STUDIJSKO PUTOVANJE, Segedin, Mađarska 11 / 12.06.2013.
 • XXV NAUČNI SKUP "KRIMINAL, DRŽAVNA REAKCIJA I HARMONIZACIJA SA EVROPSKIM STANDARDIMA" Palić, hotel Prezident, 11 / 13.06.2013.
 • 24. SAVETOVANJE VETERINARA, Zlatibor 12 / 15.09.2013.
 • XXVI NAUČNI SKUP "PRESTUP I KAZNA" Hotel Prezident, Palić 11 / 12.06.2014.
 • XVI REGIONALNO SAVETOVANJE IZ KLINIČKE PATOLOGIJE I TERAPIJE ŽIVOTINJA "Clinica Veterinaria 2014", Brzeće, Kopaonik 22 / 25.06.2014,
 • 25. SAVETOVANJE VETERINARA, Zlatibor 11 / 14.09.2014.
 • 50-ti EASD godišnji sastanak, Beč, Austrija,  15 / 19.09.2014.
 • 10-ti CESPT Centralno-evropski simpozijum farmaceutske tehnologije, Portorož, Slovenija 17 / 20.09.2014.
 • BASF SRBIJA DOO - STUDIJSKO PUTOVANJE, Bolcano, Italija 13 / 17.10.2014.
 • SEVC Južno-evropska veterinarska konferencija, Barselona, Španija 15 / 18.10.2014.
 • DRUGI POLJSKO-SRPSKI PRIVREDNI FORUM U BEOGRADU, Beograd 22 / 25.10.2014.
 • PETI HRVATSKI KONGRES FARMACIJE, Rovinj, Hrvatska 21 / 24.05.2015.
 • 26. SAVETOVANJE DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA - Jedan svet jedno zdravlje - hotel Tiski Cvet, Novi Bečej, 28 / 31.05.2015.
 • XXVII NAUČNI SKUP  "MALOLETNICI KAO UČINIOCI I ŽRTVE KRIVIČNIH DELA I PREKRŠAJA" Hotel Prezident, Palić 10 / 11.06.2015.
 • VIV SEDMI MEĐUNARODNI SAJAM ŽIVINE I TEHNOLOGIJE, Istanbul, Turska 11 / 13.06.2015.
 • XVII REGIONALNO SAVETOVANJE IZ KLINIČKE PATOLOGIJE I TERAPIJE MALIH ŽIVOTINJA "Clinica Veterinaria 2015" 18 / 20.06.2015, hotel Norcev, Fruška gora
 • VETERINARSKI DANI, Plav, Crna Gora 27 / 28.08.2015.
 • 26. SAVETOVANJE VETERINARA, Zlatibor 10 / 13.09.2015.
 • PROGRAM "PAMETNI ODMOR - ŠKOLA ARAPSKOG + LETOVANJE", stručno usavršavanje studenata arapskog jezika sa Filološkog fakulteta u Beogradu, Hurgada, Egipat 30.08 / 20.09.2015.
 • 21. FECAVA Evropski kongres, Barselona, Španija 15 / 17.10.2015.
 • UEVP Generalna skupština Unije evropskih veterinara, Brisel, Belgija 12 / 14.11.2015.
 • VETERINARSKA KOMORA MAĐARSKE - STRUČNA EDUKACIJA, Kiškunhalas, Mađarska, 06 / 07.11.2015.
 • 27. SAVETOVANJE DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA - Jedan svet jedno zdravlje - hotel Alfa, Jagodina, 26 / 29.05.2016.
 • XXVIII NAUČNI SKUP  "KRIVIČNE I PREKRŠAJNE SANKCIJE I MERE: Izricanje, izvršenje i uslovni otpust" Hotel Prezident, Palić 01 / 03.06.2016.
 • XVIII REGIONALNO SAVETOVANJE IZ KLINIČKE PATOLOGIJE I TERAPIJE MALIH ŽIVOTINJA "Clinica Veterinaria 2016" 16 / 18.06.2016, hotel Norcev, Fruška gora
 • ... i dalje pripremamo i vredno radimo uskoro ...NOVI SKUPOVI

Od poslovnih subjekata koji su naši stalni korisnici izdvajamo

 • FAKULTET VETERINARSKE MEDICINE, Beograd
 • VETERINARSKA KOMORA SRBIJE
 • VETERINARSKI ZAVOD, SUBOTICA
 • ALEA IA doo
 • VELVET
 • ROYAL VET
 • SI POLJOVET
 • MIVAKA
 • MARLO FARM
 • BAYER
 • PFIZER
 • NAUČNI INSTITUT ZA VETERINARSTVO
 • MEDIPORT
 • INSTITUT ZA SOCIOLOŠKA I KRIMINOLOŠKA ISTRAŽIVANJA Beograd
 • INSTITUT ZA BIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA Beograd
 • DOM ZDRAVLJA ZVEZDARA
 • MOBIL PUBLIC
 • Bb soft Beograd
 • IVANČIĆ I SINOVI
 • VELEX FARM Beograd
 • ACTAVIS doo
 • BASF SRBIJA doo
 • UNICEF
 • POČASNI KONZULAT REPUBLIKE SRBIJE U KATOVICAMA Poljska
 • CINI Sp. z o.o Poljska
 • KOMORA IZVRŠITELJA
 • GENERA DD  Predstavništvo Beograd
 • ARNIKA VETERINA doo, Zagreb
 • ZOO HOBBY Int d.o.o.
 • ZOOPHARM d.o.o. Beograd
 • RUDARSKO-GEOLOŠKI FAKULTET Beograd
 • ETNOGRAFSKI MUZEJ U BEOGRADU
 • ZU APOTEKA NIBO
 • KRKA FARMA d.o.o. Beograd
 • ELIXIR FEED ADDITIVES d.o.o. Šabac
 • BROOKS HANNAS & PARTNERS d.o.o. Beograd
 • OSCE Mission to Serbia
 • SCIENTIFIC INSTITUTE FOR REPRODUCTION AND ARTIFICIAL INSEMINATION  OF DOMESTIC ANIMALS "TEMERIN"
 • ...

SPISAK POJEDINACA koji učestvuju individualno ili kroz poslovne subjekte je veliki i ovom prilikom im se zahvaljujemo na kreiranju naših zajedničkih malih i velikih putovanja i kroz sve to doprinosu za ulepšavanje našeg turističkog CELEBRINA PROIZVODA.

Pozivamo Vas da i Vi budete deo našeg Celebrina umeća življenja.

TURISTIČKO NOVINARSTVO i marketing u turizmu, čini važnu specifičnu delatnost Celebrina co. doo, promocija kulture putovanja, usklađivanje sa individualnim potrebama i finansijskim mogućnostima svakog pojedinacno a i grupno, isticanje značaja turizma kao potrebe a ne luksuza i značaj kretanja na naše psihofizičko stanje...Primeri saradnje:

 • Časopis APOTEKA; članak Putovanja u službi zdravlja, t. novinar Svetlana Jocic
 • Informator za farmaceute; info letak o stručnim edukacijama, izdavac BB SOFT
 • Mobil-auto; TV emisije STUDIO B, značaj letovanja i turističkih putovanja
 • ISTN NEWS; o Celebrini Ivana Stanković, novinar
 • Časopis SEE BUSINESS TRAVEL & MEETINGS; preporuka Svetlana Jocic-Celebrina travel za kongresni centar Galleria, Subotica

 • ONA magazin, članak o Celebrininom aranžmanu za Finsku i selo Deda Mraza